Locul în care abia aștepți să ajungi, într-un loc plin de energie pozitivă și vibeuri faine.

0728 045 623 str. T. Vladimirescu nr.22, Cluj-Napoca Mon - Fri 7.00 - 22.00; Sat - Sun 10.00 - 18.00
Follow Us
Image Alt

Regulament intern

Studiouri pentru toată lumea

Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul de funcționare internă și orice alte reglementări specifice, afișate și/sau amplasate în diferite zone ale incintei (recepție, sală de antrenament, sală de antrenament de grup, vestiare,etc.).

În cazul încălcării de către membru a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului abonament, sau dacă membrul a săvârșit vreuna dintre încălcările prevăzute în Regulamentul intern de funcționare, Fabrica de Sport are dreptul de a rezilia abonamentul, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă (abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil).

Fabrica de Sport este îndreptățită să solicite daune-interese membrului, în vederea acoperirii, în integralitate, a eventualului prejudiciului suferit.

 • Accesul în sală este permis numai cu echipament sportiv corespunzător.
 • Dușul este obligatoriu înainte de intrarea la saună sau masaj.
 • Este obligatorie utilizarea prosopului  personal la contactul corpului dvs. cu diferitele aparate.
 • Clientii sunt rugați să mențină ordinea și curațenia atât în sali cât și în vestiare și alte spații comune.
 • Clienții își asumă raspunderea pentru încălcarea ordinei publice în incinta salii.
 • Clienții sunt obligați să repecte tipul de abonament ales. Frecventarea altui serviciu decât cel plătit atrage plata suplimentară conform  prețului seviciului suplimentar.

Fabrica de sport și angajații acesteia nu răspund pentru obiectele personale sau valori respectiv obiecte de valoare, ale oricăror clienți care sunt deteriorate, pierdute sau furate.

În caz de accident, clientul va fi examinat pe propria cheltuială de un medic care va trimite un raport scris atât acestuia cât și câtre Fabrica de Sport. Membrul declară că i-au fost aduse la cunoștință riscurile de accidentare și se obligă să respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-și responsabilitatea pentru eventualele urmări în ceea ce privește sănătatea sa sau a persoanelor pe care le-ar putea vătăma în timpul și că urmare a activităților desfășurate în incinta Fabrica de Sport.

În cazul deteriorării de către membru a echipamentului pus la dispoziție, membrului i se va imputa plata unui cost că urmare a distrugerii echipamentului.

 

În incinta Fabrica de Sport este interzis

 • antrenamentul efectuat în încălțăminte de stradă și fără prosop
 • accesul cu lucruri de vânzare, mostre sau materiale publicitare sau  pentru a recruta sau intervieva persoane
 • fotografierea filmarea sau înregistraarea antrenamentelor fârâ acordul  conducerii clubului
 • accesul la aparatura audio-tv și sistemul de ventilație
 • accesul cu arme albe, de foc, cu gaze, etc.
 • distribuirea și/sau folosrea băuturilor alcoolice sau a narcoticelor
 • fumatul
 • accesul sub influenta bauturilor alcoolice
 • accesul persoanelor cu gripa sau alte boli contagioase,
 • cumpărarea/vânzarea/consumul/posesia de steroizi si alte substanțe interzise de lege

Prin achitarea unui abonament/serviciu Fabrica de Sport, membrii declară că au citit, au înțeles, au acceptat și au fost de acord cu întregul conținut al Regulamentului intern de funcționare, al Politicii de Confidențialitate a datelor cu caracter personal și a Termenilor și Condițiilor disponibile pe site-ul fabricadesport.ro

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic, în tot sau în parte, Regulamentul intern de funcționare, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse Regulamentului intern de funcționare prin afișare la recepția Fabrica de Sport, respectiv prin publicare pe site-ul fabricadesport.ro

 

Ne poti contacta în orice moment pentru nelamuriri cu privire la Regulament, Termeni sși Condiții sau Politica de confidențialitate a datelor prin email fabricadesport@gmail.com, telefon +40 728 045 623,
posta sau curier la adresa: Str. Tudor Vladimirescu 22 C, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Ne poti contacta în orice moment în legătură cu prezentul document sau protecția datelor cu caracter personal: prin email fabricadesport@gmail.com, telefon +40 728 045 623, posta sau curier la adresa: Str. Tudor Vladimirescu 22 C, Cluj-Napoca, jud. Cluj.